loader
  • EvdenYe.com'a Hoş Geldiniz!

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELI SATIS SÖZLESMESI

*****************************************************************************

MADDE 1-TARAFLAR

 

1.1 -SATICI

Ünvan :EvdenYe.com |  E-posta:   info@evdenye.com

Telefon:  *** | Adres :  İstanbul

 

1.2 -ALICI

Isim/Unvani:  | Email :   

Telefon:  | Adres :  

Tarih : 22.06.2024

 

Bundanböyle Alici ve Satici birlikte"Taraflar" olarak anilacaktir.

Taraflar https://www.evdenye.com/ sitesindebelirtilen kurallar dahilindeplatform üzerinden birbirleri ile iletisimkurabileceklerdir.

 

MADDE 2-SÖZLESMENIN KONUSU:

 

Isbu Mesafeli SatisSözlesmesi'nin (Bundan sonra Sözlesme olarakanilacaktir) konusu, asagidakinitelikleri ve satis fiyati belirlenen ürün ileilgili olarak TüketicininKorunmasi Hakkinda Kanun ve Mesafeli SözlesmelerYönetmeligi hükümlerigeregince taraflarin hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

 

MADDE 3-ÜRÜN BILGILERI:

 

Isbu Sözlesme konusu ürüne; ürünün satis bedeline, teslim ve ödemesekillerine ait bilgiler asagidaki gibidir:

LezzetBirimAdetToplam
Mumbar Dolması 200,00TRY2100,00TRY
Toplam : 200,00TRY

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

 

4.1 Alici ve Satici,Sözlesme konusu ürününe/hizmetine iliskin listelemesayfasinda yer verilen açiklamalardan, ürünün/hizmetin saglam, eksiksiz,sipariste belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanimkilavuzlari ile birlikte teslim edilmesinden Satici'nin sorumlu oldugunu kabul,beyan vetaahhüt eder.

4.2 Alici, isbu Sözlesme öncesinde Saticilar tarafindan listelemesayfasinda yer verilen ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satis fiyati, ödemesekli, teslimatina iliskin bilgiler dahil fakat bunlarla sinirli olmamak üzereürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi ve isbu Sözlesme'nin 3. maddesindebelirtilen ürün/hizmete iliskin bilgileri okudugunu, anladigini ve isbuSözlesme akdedilmeden önce gerekli teyidi verdigini kabul ve beyan eder.

4.3 Alici, isbu Sözlesme öncesinde ürün/hizmete iliskin ön bilgilendirmeformunu teyit ettigini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4 Taraflar isbu Sözlesme sartlarinin yani sira Tüketicilerin KorunmasiHakkindaki Kanun ve Mesafeli Sözlesmeler Yönetmeligi hükümlerini kabulettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhütederler.

4.5 Isbu Sözlesme'nin tüm maddeleri Satici ve Alici tarafindan okunmus vekabul edilmis olup, isbu Sözlesme Alici tarafindan elektronik olarakonaylandigi tarihte yürürlüge girer.

4.6 Alici ve Satici,Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun ve ElektronikTicaretin Düzenlenmesi Hakkinda Kanun kapsaminda EvdenYe.com'un mesafelisözlesme kurulmasina aracilik eden Araci Hizmet Saglayici sifatina haizoldugunu ve Satici ve Alici tarafindan saglanan içerikleri kontrol etmekle, buiçerik veya içerige konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykiri bir faaliyetin yada durumun söz konusu olup olmadigini arastirmakla yükümlü ve sorumluolmadigini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Taraflar, isbu Sözlesmeye konuüründen/hizmetin sunulmasindan kaynaklanan tüm sorumlulugun Satici'ya aitoldugunu; www.EvdenYe.com.com sitesinin Alici veSatici arasindaki isbuSözlesmenin tarafi olmadigini ve isbu Sözlesmedenkaynaklanan yükümlülügübulunmadigini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Satici, EvdenYe.comkullanicisözlesmesinde tanimlanan Sifir Risk Sisteminin isleyisinn saglanmasiamaciylasatisa sundugu ürün ve/veya hizmetlere iliskin bedellerin kendi nam vehesabina Alici'dantahsil edilmesi konusuna münhasir olarak, EvdenYe.com'utemsilci olarak atadiginikabul etmektedir. Temsil yetkisinin Satici tarafindaniptal edilmesi halindeEvdenYe.com, kullanici sözlesmesini feshetme veSatici'nin üyeligini iptal etmehakkina sahiptir. Alici, ürün ve/veyahizmetlere iliskin ödemeyi Satici'nintemsilcisi sifatiyla EvdenYe.com'ayapmakla alim-satim akdi kapsaminda ödemeyükümlülügünü ifa etmis olacaktir.

4.7 Isbu Sözlesme,Alici ve Satici için EvdenYe.com Kullanici Sözlesmesi'ndenkaynaklananyükümlülüklerini ortadan kaldirmaz. Taraflar, EvdenYe.com KullaniciSözlesmesive eklerinde düzenlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

4.8 Taraflar,aralarindaki isbu sözlesmeden kaynakli dogacak ihtilaflardandolayi EvdenYe.com'un,idare ve yargi kararlari dahil olmak üzere, herhangi birzarara ugramasihalinde onaylamis olduklari EvdenYe.com kullanici sözlesmesi vesitedeki digerkurallar kapsaminda EvdenYe.com'un söz konusu zararlarikendilerine rücu etmehakki oldugunu kabul ederler.

 

MADDE -5 CAYMA HAKKI:

 

5.1 Alici, isbuSözlesme konusunun ürün olmasi halinde; ürünün kendisineveya gösterdigiadresteki kisiye / kurulusa tesliminden itibaren 14 (ondört) güniçerisinde,isbu Sözlesme konusunun ürün disinda bir hizmetin sunulmasinailiskin olmasihalinde, isbu Sözlesmenin kuruldugu tarihten itibaren 14 (ondört)gün içerisindeherhangi bir gerekçe göstermeksizin isbu Sözlesmeden caymahakkina sahiptir.Alici'nin, cayma hakkini kullanabilmesi için, bu süreiçindeSatici/Saglayici'ya bildirimde bulunmasi sarttir.

5.2 Taraflar, MesafeliSözlesmeler Yönetmeligi md. 15/1 uyarinca caymahakkini asagidaki hallerdekullanamayacagini kabul etmistir:

5.2.1 Fiyati finansalpiyasalardaki dalgalanmalara bagli olarak degisen vesatici veya saglayicininkontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

5.2.2 Tüketicininistekleri veya kisisel ihtiyaçlari dogrultusundahazirlanan mallar,

5.2.3 Çabukbozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,

5.2.4 Teslimindensonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlariaçilmis olanmallardan; iadesi saglik ve hijyen açisindan uygun olmayanlar,

5.2.5 Teslimindensonra baska ürünlerle karisan ve dogasi geregiayristirilmasi mümkün olmayanmallar,

5.2.6 Malintesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucuunsurlari açilmisolmasi halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik vebilgisayar sarfmalzemeleri,

5.2.7 Aboneliksözlesmesi kapsaminda saglananlar disinda, gazete ve dergigibi süreliyayinlar,

5.2.8 Belirli birtarihte veya dönemde yapilmasi gereken, konaklama, esyatasima, araba kiralama,yiyecek-içecek tedariki ve eglence veya dinlenmeamaciyla yapilan bos zamanindegerlendirilmesine iliskin hizmetler,

5.2.9 Elektronikortamda aninda ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anindateslim edilengayrimaddi mallar,

5.2.10 Cayma hakkisüresi sona ermeden önce, tüketicinin onayi ile ifasinabaslanan hizmetler.

5.3 Alici'nin caymahakkini kullanmasi hâlinde Satici, cayma bildirimininkendisine ulastigitarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde almisoldugu toplam bedelive tüketiciyi borç altina sokan her türlü belgeyitüketiciye hiçbir masrafyüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür. Alici ise caymahakkini kullandiginailiskin bildirimi yönelttigi tarihten itiaren on (10) güniçerisinde malisaticiya veya yetkilendirmis oldugu kisiye geri göndermekzorundadir.

5.4 Alici, caymahakkinin hukuka uygun olarak kullanildigi durumlarda iadeisleminigerçeklestirirken Satici tarafindan kendisine bildirilen tasiyiciyitercihedecektir. Alici'ya iade için herhangi bir tasiyici bilgisininsunulmadigi veyaadresinde söz konusu tasiyicinin subesinin bulunmadigi hallerdahil olmak üzereSatici, Alici'dan hangi ad altinda olursa olsun iade masrafitalep edemez.Satici ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenenürünüAlici'dan almakla yükümlüdür.

5.5 Alici tarafindansiparis edilmeyen malin teslimi veya hizmetin sunulmasidurumunda, ürününkullanilmasi veya hizmetin tüketilmesine iliskin durumlarsakli kalmakkaydiyla, Satici, Alici'ya karsi herhangi bir talepte bulunamaz.

 

MADDE -6 YETKILI MAHKEME:

 

Is bu Sözlesme ileilgili çikacak ihtilaflarda her yil Gümrük ve TicaretBakanligi tarafindan ilanedilen degere kadar Alici'nin yerlesim yerindekiTüketici Sorunlari HakemHeyetleri, söz konusu degerin üzerindeki ihtilaflardaise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Isbu sözlesme 22.06.2024 tarihinde kurulmustur.